Chcesz dowiedzieć się o nowościach ?

Jest ich bardzo dużo ! Wszystkie bieżące wydarzenia i nowości znajdziesz na naszej stronie FB - Zapraszam !

Potrzebujesz więcej informacji?

INSTRUKCJA VIDEO
Uchwyty na węże na automat
Hose Holders & Regulator Holder

INSTRUKCJA – UCHWYT AUTOMATU – Uchwyt na automat należy zamocować za pomocą metalowego stopera na taśmie szelek uprzęży Side Mount, częścią uchwytu o większej średnicy skierowaną ku górze.
Za pomocą bangee należy przepleść przez otwory w taki sposób, aby dostosować ich układ do metalowego elementu automatu II stopnia. Siła naprężenia bangee ma istone znaczenie do prawidłowego funkcjonowania uchwytu i zabezpieczenia automatu przed przypadkowym wypadaniem z uchwytu. Bangee reguluje automatycznie przytrzymywanie automatu oddechowego w uchwycie. Zabezpieczenie automatu w uchwycie należy zapinać w kierunku od ramienia do klatki piersiowej. Gwałtowne wyszarpnięcie węża z uchwytu gwarantuje jego wypięcie z uchwytu.
INSTRUKCJA – UCHWYTY NA WĘŻE – uchwyty na węże typu miflex, dedykowane sa do butli aluminiowych 11.1 /7 litra i innych butli, których średnica wynosi 182/152 mm. Uchwyty należy, poprzez nasunięcie gumowych opasek, zainstalować w miare mozliwości symetrycznie na butli, w odleglosci od siebie gwarantujacej przytrzymywanie węża na całej jego długości oraz przesuwanie się, go pod uchwytem.
OSTRZEŻENIE – przed nurkowaniem należy sprawdzić i przećwiczyć zastosowaną konfigurację względem wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w standardach nurkowych użytkownika sprzętu nurkowego.

INSTRUCTIONS – REGULATOR HOLDER – The regulator holder must be attached with a metal stopper to the harness webbing of the Side Mount harness. The metal stopper has a specially prepared space under the handle. Install with the larger diameter of the handle facing up. Using a bungee, weave through the holes in such a way as to adjust their arrangement to the metal element of the second stage regulator. The tension force of the bungee is essential for the proper functioning of the handle and securing the regulator against accidental falling out of the handle.
The Bungee automatically adjusts the holding of the regulator in the holder. The safety device in the holder should be fastened in the direction from the shoulder to the chest. Rapid tearing off the hose from the holder releases it from the holder.
INSTRUCTIONS – HOSE HOLDERS – Miflex hose holders are dedicated to 11.1/7 -liter aluminum cylinders and other cylinders with a diameter of 182/152 mm. The handles should be installed on the cylinder by putting on rubber bands, as symmetrically as possible, at a distance from each other that guarantees holding the entire length of the hose and its movement under the handle.
WARNING – before diving, check and practice the configuration according to all safety rules applicable in the diving standards of the user of diving equipment.