Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Nurkowanie to wspaniała pasja dla całej rodziny. Skoro Twoje dziecko rozpoczęło już swoją podwodną przygodę, to kolejne szkolenia zbudowane niczym drzewko sprawności w harcerstwie sprawią, że może ją rozwijać na różnych poziomach. Uczy się w ten sposób nie tylko samego nurkowania, ale też odpowiedzialności za swojego podwodnego partnera, rozwagi w planowaniu, udzielania pomocy i nawigacji dzięki zwracaniu uwagi na otoczenie.

IDF Master Scout jest kursem dla dzieci zbyt małych by mogły wziąć udział w zajęciach IDF Junior Open Water Diver i z tego względu odbywa się w basenie lub wodach basenopodobnych. W trakcie bezpiecznych zajęć pod bacznym okiem Instruktora IDF mali nurkowie mogą się rozwijać i bawić jednocześnie.

Czego się nauczysz?

Zajęcia na poziomie IDF Master Scout rozwijają i poszerzają umiejętności, które zostały wprowadzone i opanowane na wcześniejszym kursie, IDF Scuba Scout. Na zajęciach z teorii omówiony zostaje sprzęt nurkowy i poszczególne jego elementy, zasady bezpiecznego nurkowania z naciskiem na odpowiedzialne podejście i system partnerski oraz środowisko wodne, oparte na ukazaniu dużego obrazu dzięki pracy na poszczególnych przypadkach. W trakcie nurkowań pod bacznym okiem Instruktora IDF młodzi adepci nurkowania doskonalą potrzebne umiejętności takie jak dzielenie się gazem, czy komunikowanie się za pomocą znaków nurkowych.

Czego potrzebujesz by zacząć?

Jak wygląda kurs?

Ilość nurkowań

2 zajęcia basenowe z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu ABC o łącznym czasie nie mniejszym niż 90 minut; 4 nurkowania w basenie lub wodach basenopodobnych o łącznym czasie nie mniejszym niż 100 minut

Zakres głębokości :

5 metrów

Zajęcia teoretyczne:

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF

Egzamin:

Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Nurkowanie do głębokości 5 metrów w basenie lub wodach basenopodobnych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora.

Certyfikat IDF

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz, uznawany na całym świecie, certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia. Ma on postać plastikowej karty opatrzonej unikalnym numerem oraz znakiem wodnym. Oprócz tego otrzymasz dożywotni dostęp do indywidualnego panelu znajdującego się na stronie IDF, gdzie zawsze dostępny będzie Twój certyfikat w formie elektronicznej – na wypadek gdybyś kiedykolwiek zapomniał zabrać oryginału ze sobą na nurkowanie.

Co dalej?

To najwyższy stopień wtajemniczenia dla dzieci, które nie osiągnęły wieku umożliwiającego im wzięcie udziału w szkoleniach dla Juniorów.

Gdyby okazało się, że zapał dziecka do nurkowanie na tym poziomie jest duży, to  może być dalej kontynuowany na kursach poszerzających jego wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursie

 Do tej pory warto jest doskonalić swoje umiejętności pod okiem Instruktora IDF na zajęciach zorganizowanych. Później ścieżka dla starszaków zostaje otwarta i umożliwia wzięcie udziału w szkoleniu IDF Junior Open Watr Diver – odpowiedniku kursu podstawowego dla dorosłych.

Potrzebujesz więcej informacji?